2022 Exhibits List

Product Info Category Company Name
EP4CE22F17I7N Semiconductors Beijing Jingbei Tongyu Components Co.,Ltd
EP1C3T144C8N Semiconductors Beijing Jingbei Tongyu Components Co.,Ltd
EP4CE6E22C8N Semiconductors Beijing Jingbei Tongyu Components Co.,Ltd
S29GL256S90TFI010-Cypress NOR Flash Semiconductors Beijing Jingbei Tongyu Components Co.,Ltd
EN5329QI Semiconductors Beijing Jingbei Tongyu Components Co.,Ltd
EPM570T100C5N Semiconductors Beijing Jingbei Tongyu Components Co.,Ltd
EPM240T100C5N Semiconductors Beijing Jingbei Tongyu Components Co.,Ltd
5M1270ZF256I5N Semiconductors Beijing Jingbei Tongyu Components Co.,Ltd
10M08SCU169I7G Semiconductors Beijing Jingbei Tongyu Components Co.,Ltd
WG82574IT S LBAC Semiconductors Beijing Jingbei Tongyu Components Co.,Ltd
EDW4032BABG-70-F-D Semiconductors Beijing Jingbei Tongyu Components Co.,Ltd
MX25L3206EZUI-12G(MACRONIX) Semiconductors Beijing Jingbei Tongyu Components Co.,Ltd
MX25L12833FM2I-10G (MACRONIX) Semiconductors Beijing Jingbei Tongyu Components Co.,Ltd
JS28F512M29EWLA Semiconductors Beijing Jingbei Tongyu Components Co.,Ltd
M25P16-VMN6P Semiconductors Beijing Jingbei Tongyu Components Co.,Ltd

Please read the Disclaimer carefully.

慕尼黑展览(上海)有限公司

上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1塔楼11层

邮编 200120

电话: +86 21 2020 5500
传真: +86 21 2020 5688
info@mm-sh.com